Nord Vest Camioane SRL

Zásady o cookies

Súhlas
Vo chvíli kedy navštívite webovú stránku www.nordvestcamioane.eu, v dolnej časti stránky sa zobrazí správa informujúca o tom, že táto stránka používa cookie. Ak súhlasíte so zobrazením našej stránky a váš prehliadač povoľuje používanie a ukladanie cookies, usudzujeme, že ste súhlasili so zásadami používania cookies.

Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať. Je na to potrebné blokovanie používania súborov cookie pre web www.nordvestcamioane.eu v prehliadači a vymazanie uložených súborov cookie.

1. Čo sú cookies?
Cookie je malý súbor pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý sa uloží do počítača, mobilného terminálu alebo iného zariadenia používateľa, z ktorého je prístup na internet. Cookie sa inštaluje na základe žiadosti vydanej webovým serverom do prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome) a je úplne „pasívny“ (neobsahuje softvér, vírusy alebo spyware a nemôže získať prístup k informáciám na pevnom disku používateľa).

2. Na čo sa cookies používajú?
Tieto súbory umožňujú rozpoznať terminál používateľa a prezentovať obsah relevantným spôsobom, prispôsobený preferenciám používateľa. Súbory cookie poskytujú používateľom príjemný zážitok z prehliadania a podporujú snahu spoločnosti NORD VEST CAMIOANE SRL poskytovať používateľom pohodlné služby.

3. Druhy cookies
Dočasné cookies – sú dočasne uložené v priečinku cookies webového prehliadača, takže môžu byť ukladané, až kým užívateľ neopustí príslušnú webovú stránku alebo nezatvorí okno prehľadávača (napr. Pri prihlásení / odhlásení z účtu webmail alebo sociálnej siete).

Dlhodobé súbory cookie – ukladajú sa na hard-drive počítača alebo zariadenia (vo všeobecnosti závisia od predvolenej životnosti súboru cookie). Dlhodobé súbory cookie zahŕňajú aj tie, ktoré sú umiestnené aj na iných webových stránkach, nielen na stránke ktorú používateľ práve navštevuje – známe ako „third party cookies“ (súbory cookie tretích strán) – ktoré je možné používať anonymne pre zapamätanie si záujmov používateľa tak, aby bola doručená čo najrelevantnejšia reklama pre používateľa.

Účel ich použitia je nasledujúci:
Účelom používania súborov cookie na stránke www.nordvestcamioane.eu je vytvoriť čo najpríjemnejší zážitok a prispôsobiť ho potrebám používateľa, sledovať a analyzovať, ako používateľ interaguje s webovou stránkou, prispôsobovať a zlepšovať obsah stránky, ako aj reklamy, ktoré sú schopné merať ich výkonnosť.

Cookies používané tretími stranami a spôsob použivania údajov získaných prostredníctvom nich sa riadia zásadami ochrany osobných údajov tretích strán. Upozorňujeme, že tieto tretie strany môžu kombinovať informácie získané prostredníctvom súborov cookie s inými informáciami, ktoré ste poskytli alebo ako výsledok používania ich služieb.

Konkrétne používame nasledujúce súbory cookie:

Editor/Názov súboru cookie Typ Trvanlivosť
AdWords Tracking, Remarketing 90 dní
Facebook Tracking, Conversie vytrvalý
Google Analytics

_ga

cid

utmv

utmz

utma

utmb

utmc

Analytical, Tracking vytrvalý 6 mesiacov

vytrvalý

6 mesiacov

vytrvalý

vytrvalý

session

https_enabled Essential môže to byť iné
user-domain-saved Essential môže to byť iné
visitor Essential vytrvalý
PHPSESSID Essential vytrvalý

4. Obsahujú cookies osobné údaje?
Samotné cookies nevyžadujú osobné údaje, aby sa mohli používať, a vo väčšine prípadov osobne neidentifikujú používateľov internetu. Osobné údaje zozbierané použitím cookies sa môžu zhromažďovať iba na uľahčenie určitých funkcií pre používateľa. Takéto údaje sú šifrované spôsobom, ktorý neoprávneným osobám znemožňuje prístup k nim.

5. Vymazávanie cookies
Vo všeobecnosti aplikácia používaná na prístup na webové stránky umožňuje implicitne ukladať súbory cookie na terminál. Tieto nastavenia je možné zmeniť takým spôsobom, že webový prehliadač zablokuje automatickú správu súborov cookie alebo že používateľ bude informovaný o každom odoslaní súborov cookie do jeho terminálu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch správy súborov cookie nájdete v oblasti nastavení aplikácie (webový prehliadač). Obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť určité funkcie webovej stránky.

6. Prečo sú cookies dôležité pre Internet?
Súbory cookie sú ústredným bodom efektívnej prevádzky internetu a pomáhajú vytvárať priateľské prehliadanie prispôsobené preferenciám a záujmom každého používateľa. Odmietnutie alebo dezaktivácia cookie môže znemožniť používanie niektorých stránok.

Odmietnutie alebo dezaktivácia cookies neznamená, že už nebudete dostávať online reklamu – ale iba to, že už nebudú brané do úvahy vaše preferencie a záujmy, ktoré sú zvýraznené správaním prehliadania.

Príklady dôležitých použití cookies (ktoré nevyžadujú, aby sa užívateľ autentifikoval prostredníctvom účtu):

  • obsah a služby prispôsobené preferenciám používateľov – kategórie výrobkov a služieb;
  • ponuky prospôsobené záujmom používateľov – uchovanie hesla;
  • uchovávanie filtrov ochrany detí pred obsahom internetu (možnosti family mode a funkcie safe search);
  • obmedzenie frekvencie reklám – obmedzenie počtu zobrazení reklamy pre konkrétneho používateľa na webe;
  • poskytovanie relevantnejšej reklamy pre používateľa;
  • funkcie merania, optimalizácie a vlastnosti analytics – napríklad potvrdenie určitej úrovne prenosu na webovej stránke, aký typ obsahu sa zobrazuje a ako sa používateľ dostane na webovú stránku (napr. prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov, priamo z iných webových stránok atď.). Webové stránky vykonávajú tieto analýzy ich použitia na zlepšenie stránok v prospech používateľov.

7. Problémy s bezpečnosťou a ochranou súkromia
Cookies NIE sú vírusy! Používajú formáty obyčajného textu. Nie sú tvorené kúskami kódu, takže ich nemožno spustiť automaticky. V dôsledku toho sa nedajú duplikovať ani replikovať v iných sieťach, aby sa opäť spustili alebo replikovali. Pretože nemôžu vykonávať tieto funkcie, nemôžu sa považovať za vírusy.

Cookies sa však môžu používať na negatívne účely.

Keďže cookies ukladajú informácie o preferenciách používateľov a histórii prehliadania, a to tak na konkrétnej stránke, ako aj na niekoľkých ďalších stránkach, môžu byť súbory cookie použité vo forma spyware.
Mnoho produktov anti-spyware sú si toho vedomé a neustále označuje súbory cookie, aby boli vymazané počas procesu odstraňovania / skenovania anti-virus/anti-spywaru.

Prehliadače majú vo všeobecnosti integrované nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú rôzne úrovne prijímania súborov cookie, dobu platnosti a automatické mazanie po tom, čo používateľ navštívil konkrétnu stránku.

Ďalšie bezpečnostné problémy týkajúce sa súborov cookie:

Pretože ochrana identity je veľmi cenná a predstavuje právo každého používateľa internetu, je dobre vedieť, aké možné problémy môžu súbory cookie spôsobiť. Pretože prostredníctvom nich sa informácie neustále prenášajú oboma smermi medzi prehliadačom a webovou stránkou, ak počas prenosu údajov zasiahne útočník alebo neoprávnená osoba, môžu byť informácie obsiahnuté v súbore cookie zachytené.

Aj keď je to veľmi zriedkavé, môže sa to stať, ak sa prehliadač pripojí k serveru pomocou nezašifrovanej siete (napr. nezabezpečené siete WiFi).

Medzi ďalšie útoky založené na súboroch cookie patrí nesprávne nastavenie súborov cookie na serveroch. Ak webová stránka nevyžaduje, aby prehliadač používal iba šifrované kanály, útočníci môžu túto chybu zabezpečenia použiť na podvádzanie prehľadávačov tak, aby posielali informácie prostredníctvom nezabezpečených kanálov. Útočníci potom použijú tieto informácie na získanie neoprávneného prístupu na určité stránky. Pri výbere najvhodnejšieho spôsobu ochrany osobných údajov je veľmi dôležité postupovať opatrne.

8. Rady na bezpečné a zodpovedné prehliadanie založené na súboroch cookie.
Vďaka ich flexibilite a skutočnosti, že väčšina najnavštevovanejších a najväčších webových stránok používa súbory cookie, sú takmer nevyhnutné. Dezaktivácia súborov cookie neumožňuje používateľovi prístup k najbežnejším a najpoužívanejším webom vrátane služieb YouTube, Gmail, Yahoo a ďalších.

Tu je niekoľko rád, ktoré vám môžu zaistiť prehľadávanie bez obáv, ale pomocou súborov cookie:

  • prispôsobte nastavenia svojho prehliadača pre cookies tak, aby odrážali pohodlnú úroveň bezpečnosti cookies pre vás;
  • ak vám nevadia cookies a vy ste jediná osoba používajúca počítač, môžete si nastaviť dlhé obdobia vypršania pre ukladanie histórie prehliadania a osobných prístupových údajov;
  • ak zdieľate prístup k svojmu počítaču, môžete zvážiť nastavenie prehliadača tak, aby pri každom zatvorení prehliadača vymazal jednotlivé údaje prehliadania. Toto je spôsob prístupu na stránky, ktoré ukladajú súbory cookie, a na konci prehľadávania odstrániť všetky informácie o návšteve;
  • nainštalujte a neustále aktualizujte svoje antispywarové aplikácie.

Mnoho aplikácií na detekciu a prevenciu spyware obsahuje detekciu útoku na stránke. Prehliadaču to bráni v prístupe na webové stránky, ktoré by mohli zneužívať zraniteľné miesta prehliadača alebo sťahovať nebezpečný softvér.

Uistite sa, že váš prehliadač je vždy aktualizovaný.

Mnoho útokov založených na súboroch cookie sa realizuje využitím slabých bodov starších verzií prehliadačov.

Súbory cookie sú všade a nedá sa im vyhnúť, ak si chcete vychutnať prístup k najlepším a najväčším internetovým stránkam – miestnym alebo medzinárodným. S jasným pochopením ich fungovania a výhod, ktoré prinášajú, môžete prijať potrebné bezpečnostné opatrenia, aby ste mohli s dôverou surfovať po internete.

Dezaktivácia a odmietnutie prijímania súborov cookie môže spôsobiť, že niektoré stránky budú nepraktické alebo sa k nim bude dať ťažko vstúpiť a používať. Odmietnutie prijatia cookies tiež neznamená, že už nebudete dostávať / vidieť online reklamu.

V prehliadači je možné nastaviť, aby tieto cookies už neboli akceptované, alebo môžete nastaviť, aby prehliadač akceptoval cookies z konkrétnej stránky. Ak však napríklad nie ste zaregistrovaní pomocou súborov cookie, nebudete môcť zanechať pripomienky.

Všetky moderné prehliadače ponúkajú možnosť meniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia sa zvyčajne nachádzajú v ponuke „možnosti“ alebo „preferencie“ prehliadača.

Aby ste porozumeli týmto nastaveniam, môžu byť pre vás užitočné nasledujúce odkazy, takže môžete v podrobnostiach použiť možnosť „pomoc“ v prehliadači.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pre nastavenie súborov cookie generované treťou stranou, môžete tiež navštíviť webovú stránku:
www.youronlinechoices.com

9. Užitočné odkazy
Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a na čo sa používajú, odporúčame:
EU  – Cookies

nord vest logo facturi-02

Romania (Bihor), Bors, 417075

Soseaua Borsului, Nr. 118

Telefón: +40 259 410 711/12

Fax: +40 259 410 710

Email: office@nordvestcamioane.eu

Pracovná doba: Pondelok – Piatok 8:30-17:00

Sociálne médiá